İtalya’da Sahne Sanatları İtalyanca okumak

2018-2019 İtalya’da Sahne Sanatları DAMS İtalyanca 

İtalyan Üniversitelerine başvuru için eğitim alınacak yıl içinde (MIUR) İtalyan Bakanlığınca belirlenen tarihlerde İtalyan resmi temsilciliklerine denklik ve ön-başvuru işlemleri yapılmalıdır. Üniversite başvurusu için ayrıca tercih edilen üniversitenin web sayfasına kayıt açmak gereklidir. Yurt dışında oturan Non-EU öğrenciler bir kontenjana tabidir.

Sınav ile öğrenci kabul eden Sahne Sanatları DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) fakülteleri için öğrenci tercih ettiği üniversitede sınava girer. Sınav İtalyanca’dır ve kazanan öğrencilerden kayıt aşamasında en az B2 Seviyesinde Resmi İtalyanca Dil Sertikası istenir.

12 senelik eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler İtalya'da eğitimlerine, lisans ya da sanat-müzik-dans alanlarında yüksek öğrenim şeklinde devam edebilirler. İtalyan üniversitelerinde eğitim 3+2 yıl şeklinde uygulanmaktadır. İlk üç yıl lisans eğitimini (Laurea triennale) kapsar; Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler iki yıl süren yüksek lisansa (Laurea Magistrale) kabul edilirler.

Bazı bölümler için (Tıp, Mimarlık, Eczacılık, Veterinerlik, Hukuk vs.) eğitim süresi 5 ya da 6 yıldan oluşmaktadır; direkt olarak yüksek lisans eğitimin alarak tamamlamış olacaklardır (Laurea Magistrale a Ciclo Unico).

Bir akademik yıl genel olarak iki sömestrden oluşmaktadır. İlki Ekim ayında başlar ve Şubat ayında biter; ikini sömestr ise Mart’ta başlayıp Temmuz’da biter. İtalyan üniversitelerinde her bir branş eğitimi sonunda belirlenen tarihlerde öğrenci yazılı ya da sözlü olarak bir sınava girer. Lisans ve yüksek lisans eğitimi bitiminde öğrencinin tez hazırlaması ya da final sınav yapması istenir. İtalyan Devlet Üniversitelerin yıllık ücreti en fazla 3000 Euro civarındadır; İtalyan Özel Üniversitelerinki ise 6000 Euro ve 15000 Euro arasındadır. 

 

İtalyan Devlet Üniversitelerinde İtalyanca Sahne Sanatları - DAMS okumak için rankinglere göre en iyi üniversiteler Bologna, Roma Tor Vergata ve Urbino Carlo Bo'dur. İşe yerleştirme oranına göre en iyi İtalyan Devlet Üniversiteleri Pavia, Padova ve Venezia Ca' Foscari'dır. Bütün İtalyanca Sahne Sanatları DAMS bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 2163022455'ten ya da info@firenze.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki üniversitelerde Sahne Sanatları - DAMS İtalyanca okumak mümkündür:

Bölüm Kurs Okul
Universita di Bologna'da Sahne Sanatları Culture e tecniche della moda Bologna
Universita di Bologna'da Sahne Sanatları DAMS Bologna
Universita di Cagliari'da Sahne Sanatları Beni Culturali e Spettacolo Cagliari
Universita della Calabria'da Sahne Sanatları Comunicazione e DAMS Calabria
Universita di Firenze'de Sahne Sanatları DAMS Firenze
Universita di Firenze'de Sahne Sanatları Progettazione e Gestione di eventi e imprese dell'arte e dello spettacolo Firenze
Universita di Milano'da Sahne Sanatları Arti, Design e Spettacolo IULM
Universita di Roma La Sapienza'da Sahne Sanatları  Arti e Scienze dello spettacolo La Sapienza
Universita di Roma La Sapienza'da Sahne Sanatları Scienze della Moda e del Costume La Sapienza
Universita di Messina'da Sahne Sanatları Turismo culturale e DAMS Messina
Universita di Padova'da Sahne Sanatları DAMS Padova
Universita di Palermo'da Sahne Sanatları DAMS Palermo
Universita di Pisa'da Sahne Sanatları Discipline dello spettacolo e della Comunicazione Pisa
Universita di Roma Tre'de Sahne Sanatları DAMS Roma Tre
Universita di Teramo'da Sahne Sanatları DAMS Teramo
Universita di Torino'da Sahne Sanatları DAMS Torino
Universita di Udine'de Sahne Sanatları DAMS Udine

 

İtalya'da Sahne Sanatları DAMS bölümleri için başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.

Comments are closed.

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.