İtalya’da Mimarlık İngilizce okumak

2019-2020 İtalya’da Mimarlık İngilizce

İtalya’da İngilizce Mimarlık bölümlerine kayıt bir giriş sınavı ile mümkündür. Sınav yılda bir kere ve her yıl belirlenen tarihlerde yapılır. 2019-2020 akademik yılı için İngilizce Mimarlık fakültesi sınavı 5 Eylül 2019’dir.

İtalyan Üniversitelerine başvuru için eğitim alınacak yıl içinde (MIUR) İtalyan Bakanlığınca belirlenen tarihlerde İtalyan resmi temsilciliklerine denklik ve ön-başvuru işlemleri yapılmalıdır. Üniversite başvurusu için ayrıca tercih edilen üniversitenin web sayfasına kayıt açmak gereklidir. Yurt dışında oturan Non-EU öğrenciler bir kontenjana tabidir.

Sınav ile öğrenci kabul eden Mimarlık fakülteleri için öğrenci tercih ettiği üniversitede sınava girer. Sınav İngilizce'dir.

12 senelik eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler İtalya'da eğitimlerine, lisans ya da sanat-müzik-dans alanlarında yüksek öğrenim şeklinde devam edebilirler. İtalyan üniversitelerinde eğitim 3+2 yıl şeklinde uygulanmaktadır. İlk üç yıl lisans eğitimini (Laurea triennale) kapsar; Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler iki yıl süren yüksek lisansa (Laurea Magistrale) kabul edilirler.

Bazı bölümler için (Tıp, Mimarlık, Eczacılık, Veterinerlik, Hukuk vs.) eğitim süresi 5 ya da 6 yıldan oluşmaktadır; direkt olarak yüksek lisans eğitimin alarak tamamlamış olacaklardır (Laurea Magistrale a Ciclo Unico).

Bir akademik yıl genel olarak iki sömestrden oluşmaktadır. İlki Ekim ayında başlar ve Şubat ayında biter; ikini sömestr ise Mart’ta başlayıp Temmuz’da biter. İtalyan üniversitelerinde her bir branş eğitimi sonunda belirlenen tarihlerde öğrenci yazılı ya da sözlü olarak bir sınava girer. Lisans ve yüksek lisans eğitimi bitiminde öğrencinin tez hazırlaması ya da final sınav yapması istenir. İtalyan Devlet Üniversitelerin yıllık ücreti en fazla 3000 Euro civarındadır; İtalyan Özel Üniversitelerinki ise 6000 Euro ve 15000 Euro arasındadır.

İtalyan Devlet Üniversitelerinde Mimarlık İngilizce okumak için rankinglere göre en iyi üniversiteler Politecnico d Milano ve Politeccnico di Torino'dur. İşe yerleştirme oranına göre en iyi İtalyan Devlet Üniversiteleri Politecnico di Torino ve Politecnico di Milano'dur. Bütün İngilizce Mimarlık bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 2163022455'ten ya da info@firenze.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz.

İtalya’da İngilizce Mimarlık sınavı konuları aşağıdaki gibidir:

Konu Soru
Genel Kültür 12
Mantıksal akıl yürütme 10
Tarihi ve Sanat Tarihi 16
Resim 10
Fizik 6
Matematik 6

Aşağıdaki üniversitelerde İngilizce Mimarlık okumak mümkündür:

Bölüm Kurs Okul
Politecnico di Milano 'da Mimarlık Architectural Design Politecnico di Milano
Politecnico di Torino'da Mimarlık Architecture Politecnico di Torino

İtalya'da İngilizce  Mimarlık bölümleri için başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.

İtalya'da Mimarlık sınavı içerikleri nedir?

İtalya'da Mimarlık eğitim almak isteyenler (ister İngilizce bölümü ister İtalyanca bölümü) İtalya'da yapılan bir sınava girmeliler. İtalya'da İngilizce Mimarlık eğitimi almak isteyenler için sınav İngilizce olarak sunulur; İtalya'da İtalyanca Mimarlık eğitimi almak isteyenler için ise sınav İtalyanca olarak sunulur.

İtalya'da Mimarlık giriş sınavının Genel Kültür bölümünde tarih, spor, politika, hukuk ve bilim dallarında soru sorulur. İtalya'da Mimarlık eğitimi almak isteyenler genel kültür kısmına hazırlanmak için bizimle örnek sorulara bakarak seviyelerini artırırlar.

İtalya'da Mimarlık sınavının Mantıksal Akıl Yürütme bölümünde sayısal ve sözel sorular çıkmaktadır.

İtalya'da Mimarlık giriş sınavının Tarih ve Sanat Tarihi bölümünde Türk öğrenciler için en çok zorlanacak bölümüdür. Türkiye'deki liselerinin müfredatlarında hiç bir ayrıntılı Avrupa sanat tarihi eğitimi verilmediği için hazırlık derslerimiz almadan öğrencilerinin sanat tarihi bilgileri yetersiz görünür. İtalya'da Mimarlık okumak isteyen Türk öğrenciler aynı şekilde Avrupa tarihi sorularına cevap vermekte en çok zorlanır.

İtalya'da Mimarlık okumak isteyenler Mimarlık giriş sınavının Resim bölümünde genel kanının aksine el becerisine dayalı bir sınav yapmamaktadırlar. Aynı şekilde İtalya'da Mimarlık bölümlerinin kabulüne yönelik bir portfolio çalışması istenmemektedir. İtalya'da Mimarlık sınavının Resim bölümünde deskriptif geometri konusunda sorular çıkmaktadır.

İtalya'da Mimarlık sınavının Matematik ve Fizik bölümünde lise müfredatlarının ilgili konularından sorular çıkmaktadır. Tercih edilen dil eğitiminde Matematik ve Fizik terminolojisinin yüksek seviyede bilinmesi gerekmektedir.

İtalya'da Mimarlık bölümü içerikleri nedir?

'Architecture' olarak adlandırılan program içerikleri bütünü; tüm fiziki, sosyal ve kültürel  zamane şartlarının etüdü sonucu, gerekli enstrümanların  kullanımıyla yaşanılan çevre ve içinde bulunulan ortamın şekilsel değişikliğini sağlayacak mimari bir proje geliştirmeyi öğreten yüksek lisans eğitimini ifade eder. İtalya'da mimarlık deyince, çalışma süreci; ananevi İtalyan ve Avrupai mimariden hareketle, eleştirel yaklaşımla, çoklu kültürlü mukayese ile derinlemesine incelenen mimari projenin uygun ölçeklendirmeye tabi tutularak, özellikle modifikasyon sorunları, kentsel ve ekolojik dokunun yeniden yapılandırılması ve zamane şartlarına uygun tipoloji, kamusal alan ve altyapı mimarisi çalışmalarını; yeni mimari ve var olan arasında bilinçli bir dengelemeyi ve çevresel gerekliliklerin sürdürülebilirliğini ve  yeterliliğini tümüyle etüt etmeyi ifade eder. Bu amaçla, mimari projenin teorik, metodik ve işlemsel enstrümanlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, farklı ölçeklerde kompleks proje operasyonlarının koordinasyonunu sağlayabilecek yüksek nitelikli proje mimarı formasyonu önem kazanmıştır. Bunun yanında bu tip program içeriği öğrenciye geniş kapsamlı uluslararası bazda  bir öğretimden yararlanma ve güncel ve tarihi perspektifte Avrupa mimarisine İtalyan katkısının karakteristiğini çalışma ve derinleştirme imkanı sağlar.

Comments are closed.

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.