İtalya’da Mühendislik İngilizce okumak

2019-2020 İtalya’da Mühendislik İngilizce

İtalyan Devlet Üniversiteleri İngilizce Mühendislik bölümleri aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki İtalyan üniversitelerde İngilizce Mühendislik okumak mümkündür:

Politecnico di Torino
Torino'da bulunan İtalyan Devlet Üniversitesi PoliTo -Politecnico di Torino , İngilizce Mühendislik fakültesi kendi yaptığı TIL-I sınavı ile öğrenci kabul eder.
Yılda birkaç kez belirlenen tarihlerde PoliTo kampüsünde yapılan TIL-I sınavı puanlarına göre öğrenciler fakülte kaydını yaptırabilir. Öğrenci bu sınava bir kaç kez girebilir.
TIL-I sınav dili İngilizcedir , süresi 120 dakikadır ve 42 sorudan oluşur.
Sınav ; 6 Mantıksal Akıl Yürütme, 6 Metin Analizi, 18 Matematik, 12 Fizik sorusundan oluşur.
Belirli SAT ya da ACT puanları TIL-I sınavı muadili sayılabilir.

Roma Tor Vergata
Roma Tor Vergata Üniversitesi yabancı öğrencileri dosya üzerinde kabul alır. Öğrencilerin lise not ortalaması ve İngilizce dil belgesi değerlendiriliyor.

Roma La Sapienza
Roma La Sapienza Mühendislik fakültesi kendi yaptığı TOLC-E sınavı ile öğrenci kabul eder. Yılda birkaç kez belirlenen tarihlerde İtalya'da yapılan TOLC-E sınavı puanlarına göre öğrenciler fakülte kaydını yaptırabilir. Öğrenci bu sınava bir kaç kez girebilir.
TOLC-E sınav dili İngilizcedir, süresi 90 dakikadır ve 36 sorudan oluşur.
Sınav; 13 Mantıksal Akıl Yürütme, 10 Metin Analizi, 13 Matematik sorusundan oluşur.

İtalyan Üniversitelerine başvuru için eğitim alınacak yıl içinde (MIUR) İtalyan Bakanlığınca belirlenen tarihlerde İtalyan resmi temsilciliklerine denklik ve ön-başvuru işlemleri yapılmalıdır. Üniversite başvurusu için ayrıca tercih edilen üniversitenin web sayfasına kayıt açmak gereklidir. Yurt dışında oturan Non-EU öğrenciler bir kontenjana tabidir.

Sınav ile öğrenci kabul eden Mühendislik fakülteleri için öğrenci tercih ettiği üniversitede sınava girer. Sınav İngilizce'dir.

12 senelik eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler İtalya'da eğitimlerine, lisans ya da sanat-müzik-dans alanlarında yüksek öğrenim şeklinde devam edebilirler. İtalyan üniversitelerinde eğitim 3+2 yıl şeklinde uygulanmaktadır. İlk üç yıl lisans eğitimini (Laurea triennale) kapsar; Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler iki yıl süren yüksek lisansa (Laurea Magistrale) kabul edilirler.

Bazı bölümler için (Tıp, Mimarlık, Eczacılık, Veterinerlik, Hukuk vs.) eğitim süresi 5 ya da 6 yıldan oluşmaktadır; direkt olarak yüksek lisans eğitimin alarak tamamlamış olacaklardır (Laurea Magistrale a Ciclo Unico).

Bir akademik yıl genel olarak iki sömestrden oluşmaktadır. İlki Ekim ayında başlar ve Şubat ayında biter; ikini sömestr ise Mart’ta başlayıp Temmuz’da biter. İtalyan üniversitelerinde her bir branş eğitimi sonunda belirlenen tarihlerde öğrenci yazılı ya da sözlü olarak bir sınava girer. Lisans ve yüksek lisans eğitimi bitiminde öğrencinin tez hazırlaması ya da final sınav yapması istenir. İtalyan Devlet Üniversitelerin yıllık ücreti en fazla 3000 Euro civarındadır; İtalyan Özel Üniversitelerinki ise 6000 Euro ve 15000 Euro arasındadır.

İtalyan Devlet Üniversitelerinde İngilizce Mühendislik okumak için rankinglere göre en iyi üniversiteler Universita di Roma Tor Vergata ve Politecnico di Torino'dur. İşe yerleştirme oranına göre en iyi İtalyan Devlet Üniversiteleri Universita di Roma Tor Vergata ve Politecnico di Torino'dur. Bütün İngilizce Mühendislik bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 2163022455'ten ya da info@firenze.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz.

İtalyan Devlet Üniversiteleri İngilizce Mühendislik bölümleri aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki İtalyan üniversitelerde İngilizce Mühendislik okumak mümkündür:

 Bölüm Program Okul
Politecnico di Torino'da Mühendislik Automotive Engineering Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Computer Engineering Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Electronics and Communications Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Mechanical Engineering Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Aerospace Engineering (sadece 1. sene İngilizce) Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Biomedical Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Building Engineering (sadece 1. sene İngilizce) Politecnico di Torino
Politecnico di Torino'da Mühendislik Chemical and Food Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Cinema and Media Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Civil Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Electrical Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Electronic Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Energy Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Environmental and Land Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Industrial Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Material Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Mathematics for Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Politecnico di Torino'da Mühendislik Physical Engineering

(sadece 1. sene İngilizce)

Politecnico di Torino
 Universita di Roma La Sapienza'da Mühendislik Sustainable and Building Engineering Roma La Sapienza
 Universita di Roma Tor Vergata'da Mühendislik Engineering Sciences Roma Tor Vergata

İtalya'da Mühendislik eğitimi nasıl?

İtalya'da Mühendislik okumak gerek çok çalışma gerektirmesi, gerek öğrenciye fazla serbest zaman bırakmaması ve gerek sınavlarının zorluğu nedeniyle üniversitede okunabilecek en zor 2-3 fakülte arasında sayılmaktadır.

Bir fakültenin zorluk ya da basitliği tamamen kişiye göre değişkenlik gösterse de; istatistiksel olarak bakarak kaç kişinin zamanında mezun olduğuna, kaç kişinin yarıda bıraktığı gibi kriterlere bakarak ta bir fikir sahibi olunabilir; ancak bu da kesin olmayıp başta da söylediğimiz gibi tamamen kişiye özeldir. Her şeye rağmen İtalyan Mühendislik fakültesi diğer İtalyan fakültelere göre oranla daha az mezun vermesi sebebiyle mühendislik fakültesi okunabilecek en zor fakültelerden kabul edilmektedir.

İtalya'da Mühendislik programlarından hangisi  işe yerleşme de daha iyidir?

Modis Italia tarafından yapılan araştırma neticesinde İtalya'da en çok talep gören profiller yazılım mühendislik ve web design gelişim konularında olduğu göze çarpmaktadır. Bu alanda işlerin çokluğu ve yetkin çalışan sayısı arasındaki makasın açıklığı yetersiz sayıda kalan çalışanlara ödenen ücretlerin yüksekliğini açıklama da önemli bir göstergedir.

İtalya'da en iyi Mühendislik fakülteleri hangileri?

İtalya'da Mühendisliğin hayatın olmasına karar mı verdin? Çok çalışmak ve araştırma yapmaktan zevk mi alıyorsun? O zaman yapacağın şey hangi üniversitelerin senin ilgi alanına daha yakın olduğunu bulmak ve 5 uzun yıl çalışarak meşakkatli bir yoldan mezuniyete ulaşmaktır. Censis'in yaptığı araştırma sonucu İtalyan devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri arasında  2016-17 akademik yılında; kariyer gelişimi ve uluslar arası ilişkiler ortalaması baz alınarak ilk 10 sırayı paylaşan üniversiteler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

9. Trento Devlet Üniversitesi ve Parma Devlet Üniversitesi

Parma  ve  Trento üniversiteleri bu sene aynı ortalama ile 10. sırayı paylaşıyorlar. Her ikisi de 95 ortalama elde ederek geçen yıla göre hafifçe geriliyorlar. Trento'da 99 puanla kariyer gelişimi öne çıkarken uluslararası ilişkiler 91 puan topluyor. Parma tersi bir durum sergileyerek uluslar arası ilişkilerde 102 puan buna karşın kariyer gelişiminde 88 puan alabiliyor.

8. Trieste Devlet Üniversitesi

Trieste geçen yıla göre büyük irtifa kaybederek yine de kötü olmamasına rağmen 2 ci sıradan 8 ci sıraya düşüyor. Toplam puanı 95.5,ancak gücünün büyük kısmı 105 puan elde ettiği uluslar arası ilişkilerden kaynaklanıyor,bunun yanında kariyer gelişimi 86 puanda kalıyor,yoksa muhakkak ki daha iyi bir sıra elde edebilirdi.

6. Bologna Devlet Üniversitesi ve Politecnico delle Marche

6.sırayı da iki üniversite paylaşıyor; Bologna ve Marche Politecnico. Birinci sırada daha önceden de kendini kanıtlamış geçen sene de top ten listesinde yer edinmiş Bologna üniversitesinin yanında yeni bir giriş olarak Marche Politecnico'yu görüyoruz.Ortalama puanları 96; Emilia bölgesi üniversitesi kariyer gelişimi konusunda 102 puanla ön plana çıkarken 90 puan alabildiği uluslar arası ilişkiler yönünden sıralama da geriye düşüyor.Diğer üniversite içinse tam tersi durum söz konusu:uluslar arası ilişkiler 104 puan olarak değerlendirilirken kariyer gelişimi 88 puanı aşamıyor.

5. Bergamo Devlet Üniversitesi

Censis İtalya'da en iyi mühendislik fakülteleri sıralamasında bir sıra yukarı çıkarsak yine yeni bir girişle karşılaşıyoruz, Bergamo üniversitesi. İki alanda da gösterdiği aşağı yukarı eşit başarı neticesinde 98,5 puanlık ortalamasıyla 5.sıraya yerleşiyor.

4. Pavia Devlet Üniversitesi

105 puanla değerlendirilen uluslararası ilişkiler sayesinde Pavia üniversitesi de  -7'incilikten 4'üncülüğe-bir sıçrama gerçekleştiriyor.Bunun yanında kariyer gelişimi de 94 puanla hiç yabana atılmayacak bir performans sergiliyor.Sonuç olarak iki alanda elde ettiği 99.5 puanlık ortalamayla 4.sırada yer alıyor.

3. Politecnico di Milano

Aldığı yuvarlak 100 puan 12 ay önce elde ettiği sıralamada ki 3.lük pozisyonunu sağlamlaştırıyor.Bu üniversitede kariyer gelişimi neredeyse bir garanti olarak görüldüğünden 110 tam puanla ödüllendiriliyor.Uluslararası ilişkilerse daha kuvvetli olduğu alan olmasa da 90 puanı aşıyor.

2. Politecnico di Torino

Politecnico di Torino geçen sene ki Censis sıralamasında Milano üniversitesiyle 3 cü sırayı paylaşırken bu sene 101,5 puanlık ortalamasıyla gümüş madalyanın sahibi oluyor.105 puanlık çok yüksek kabul edebileceğimiz kariyer gelişimi ve mükemmele yakın 98 puanlık uluslar arası ilişkiler değerlendirmesi sonunda bu noktaya  ulaşıyor.

1. Modena - Reggio Emilia Devlet Üniversitesi

Censis İtalya'da en iyi mühendislik fakülteleri sıralamasında bu yılda Modena üniversitesi 103.5 luk ortalamasıyla yerini koruyor.Yüksek puanının sırrı her zamanki gibi 110 tam puan aldığı  uluslararası ilişkiler ve hiçte azımsanamayacak 97 puan aldığı kariyer gelişimi olduğu görülüyor.

Comments are closed.

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.