İtalya’da Tıp İngilizce

2019-2020 İtalya’da İngilizce Tıp okumak

İtalya’da İngilizce Tıp bölümlerine kayıt bir giriş sınavı ile mümkündür. Sınav yılda bir kere ve her yıl belirlenen tarihlerde yapılır. 2019-2020 akademik yılı için İngilizce Tıp fakültesi sınavı 12 Eylül 2019’dir.

İtalyan Üniversitelerine başvuru için eğitim alınacak yıl içinde (MIUR) İtalyan Bakanlığınca belirlenen tarihlerde İtalyan resmi temsilciliklerine denklik ve ön-başvuru işlemleri yapılmalıdır. Üniversite başvurusu için ayrıca tercih edilen üniversitenin web sayfasına kayıt açmak gereklidir. Yurt dışında oturan Non-EU öğrenciler bir kontenjana tabidir.

Sınav ile öğrenci kabul eden Tıp fakülteleri için öğrenci tercih ettiği üniversitede sınava girer. Sınav İngilizce'dir.

12 senelik eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler İtalya'da eğitimlerine, lisans ya da sanat-müzik-dans alanlarında yüksek öğrenim şeklinde devam edebilirler. İtalyan üniversitelerinde eğitim 3+2 yıl şeklinde uygulanmaktadır. İlk üç yıl lisans eğitimini (Laurea triennale) kapsar; Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler iki yıl süren yüksek lisansa (Laurea Magistrale) kabul edilirler.

Bazı bölümler için (Tıp, Mimarlık, Eczacılık, Veterinerlik, Hukuk vs.) eğitim süresi 5 ya da 6 yıldan oluşmaktadır; direkt olarak yüksek lisans eğitimin alarak tamamlamış olacaklardır (Laurea Magistrale a Ciclo Unico).

Bir akademik yıl genel olarak iki sömestrden oluşmaktadır. İlki Ekim ayında başlar ve Şubat ayında biter; ikini sömestr ise Mart’ta başlayıp Temmuz’da biter. İtalyan üniversitelerinde her bir branş eğitimi sonunda belirlenen tarihlerde öğrenci yazılı ya da sözlü olarak bir sınava girer. Lisans ve yüksek lisans eğitimi bitiminde öğrencinin tez hazırlaması ya da final sınav yapması istenir. İtalyan Devlet Üniversitelerin yıllık ücreti en fazla 3000 Euro civarındadır; İtalyan Özel Üniversitelerinki ise 6000 Euro ve 15000 Euro arasındadır.

İtalyan Devlet Üniversitelerinde İngilizce Tıp okumak için rankinglere göre en iyi üniversiteler Pavia, Padova ve Milano-Bicocca'dır. İşe yerleştirme oranına göre en iyi İtalyan Devlet Üniversiteleri Pavia, Milano Bicocca ve Bologna'dır. Bütün İngilizce Tıp bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 2163022455'ten ya da info@firenze.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz.

İtalya’da Tıp sınavı konuları aşağıdaki gibidir (IMAT sınavı):

Konu Soru
Genel Kültür 2
Mantıksal akıl yürütme 20
Biyoloji 18
Kimya 12
Fizik 4
Matematik 4

Aşağıdaki üniversitelerde İngilizce Tıp okumak mümkündür:

Bölüm Program Okul
Universita di Bari'da Tıp Medicine and Surgery Bari
Universita di Bologna'da Tıp Medicine and Surgery Bologna
Universita di Napoli Federico II'de Tıp Medicine and Surgery Federico II
Universita di Messina'da Tıp Medicine and Surgery Messina
Universita di Milano'da Tıp Medicine and Surgery Milano
Universita di Milano Bicocca'da Tıp Medicine and Surgery Bergamo
Universita della Campania Vanvitelli'de Tıp Medicine and Surgery Napoli -  Vanvitelli
Universita di Padova'da Tıp Medicine and Surgery Padova
Universita di Pavia'da Tıp Medicine and Surgery Pavia
 Universita di Roma La Sapienza'da Tıp Medicine and Surgery Roma La Sapienza
Universita di Torino'da Tıp Medicine and Surgery Torino
Universita di Roma Tor Vergata'da Tıp Medicine and Surgery Tor Vergata

İtalya'da Tıp sınavı içerikleri (IMAT):

Öğrencilerin İtalya’da Tıp eğitimi almak için bir giriş sınavına girmesi gerekmektedir. İtalya’da Tıp İtalyanca okumak isteyenler için Test di Medicina sınavına girilmesi gerekmektedir. İtalya’da İngilizce Tıp  okumak için ise IMAT sınavına girilmesi gerekmektedir.

Test di Medicina ‘nın ve IMAT sınavının aynı yapısı vardır. Sınav 100 dakika sürer ve 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur. IMAT sınavının içerikleri ve Test di Medicina ‘nın içerikleri aşağıdaki gibidir:

2 tane soru Genel Kültür; 20 tane soru Mantıksal Akıl Yürütme; 18 tane soru Biyoloji; 12 tane soru Kimya; 4 tane soru Matematik; 4 tane soru Fizik.

Test di Medicina sınavı İtalyanca’dır; IMAT sınavı ise İngilizce’dir.  Sınavı yılda bir kere ve her yıl belirlenen tarihlerde yapılır. 2017-2018 akademik yılı için İtalyanca Tıp fakültesi sınavı 5 Eylül 2017’dir (Test di Medicina). 2017-2018 akademik yılı için İngilizce Tıp fakültesi sınavı ise 14 Eylül 2017’dir (IMAT).

İtalya'da Tıp eğitimi almak isteyenler IMAT sınavına girmeliler. İtalya'da İngilizce Mimarlık eğitimi almak isteyenler için sınav İngilizce olarak sunulur.

İtalya'da Tıp giriş sınavının Genel Kültür bölümünde tarih, spor, politika, hukuk ve bilim dallarında soru sorulur. İtalya'da Tıp eğitimi almak isteyenler genel kültür bölümüne hazırlanmak için bizimle örnek sorulara bakarak seviyelerini artırırlar.

İtalya'da Tıp sınavının Mantıksal Akıl Yürütme bölümünde sayısal ve sözel sorular çıkmaktadır.

İtalya'da Tıp giriş sınavının Biyoloji ve Kimya bölümünde Türk öğrenciler için en çok zorlanacak bölümüdür. Türkiye'deki liselerinin müfredatlarında konular farklı olduğu için Türk öğrencilerin bilgileri yetersiz görünür.

İtalya'da Tıp sınavının Matematik ve Fizik bölümünde lise müfredatlarının ilgili konularından sorular çıkmaktadır. Tercih edilen dil eğitiminde Matematik ve Fizik terminolojisinin yüksek seviyede bilinmesi gerekmektedir.

IMAT zor bir sınav mu? 

IMAT sınavına giren öğrenciler en çok Mantıksal Akıl yürütme ve Matematik kısmında zorluk çekerler. IMAT sınavında başarılı olmak için öğrencilerin İngilizce seviyesi yüksek olmalı.

Firenze Yurt Dışı Eğitim bünyesinde IMAT sınavı deneme testine ve Test di Medicina deneme testine girmek mümkündür. IMAT sınavı deneme testi tıklayınız. Test di Medicina deneme testi için tıklayınız.

İtalya’da Tıp İngilizce bölümleri listesi için tıklayınız.

İtalya’da Tıp İtalyanca bölümleri listesi için tıklayınız.

Firenze Yurtdışı Eğitim’de öğrenciler deneme testine girerek hangi alanlarda ihtiyaçları olduğu belirlenir ve kişiye özel ders programı yaratılır. IMAT sınavına hazırlık tıklayınız.

İtalya'da Tıp sınavında başarılı olmak için ne kadar çalışmam lazım?

İtalya'da Tıp sınavında da diğer İtalyan fakülte sınavlarında olduğu gibi iyi seviyede İngilizce yada İtalyanca bilmeniz gerekmektedir. İtalya'da Tıp sınavında,Türk öğrenciler fen sorularında başarı sağlasa da genel eksiklik,tüm İtalyan üniversiteleri sınavında olduğu gibi mantıksal akıl yürütme de ortaya çıkmaktadır. İtalya'da tıp sınavında her sınavda olduğu gibi çalışmaya ne kadar önce başlanırsa eksikleri görme ve telafi şansı o denli fazla olacaktır.

İtalya'da Tıp okumak zor mu?

İtalya'da Tıp okumak zor olsa da avantajları bir hayli fazladır. İtalya'da tıp okumak gerek okurken gerek okul bittikten sonra iş olanakları sağlayan bir eğitimdir;çünkü bütün İtalyan Tıp okulları hastanelere bağlıdır.

İtalya'da Tıp eğitimi süresi nedir? 

İtalya'da Tıp eğitimi süresi 6 yıldır;sonrasında staj olanakları ile fazlalaşır.

Comments are closed.

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.