İtalya’da İletişim eğitimi nasıl?

İtalya’da İletişim eğitimi nasıl?

İtalya’da İletişim Lisans ve Master programları, katılan öğrencileri geniş bir yelpazede profesyonel süreçlere hazırlar.Farklı dersler,gerek genel teorik, gerek çağdaş iletişimin ana biçimlerine, araçlarına ve türlerine uygulamalı bir temel eğitim imkanı sağlamaktadır. Öğrenci bir yandan eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmeyi öğrenirken, bir taraftan medya ve yeni güncel medya, diğer yandan da kişiler arası, mikro ve makro sosyal alanlarda farklı dil ve işaret sistemlerinin kullanımını öğrenir.

İtalya’da İletişim eğitimin içerikleri nedir?

İtalya’da İletişim bölümlerin öğretim planı üç ana alana bölünmüş dersleri içerir:

Göstergebilim, dil bilimleri, sosyoloji ve psikoloji ile ilgili temel kavram ve kuramların seçilmesi ile ilgili, öğrencilerin çağdaş iletişim dünyasında analitik ve eleştirel olarak yön bulmalarına olanak sağlayan teorik genel alan

Görsel iletişimi ve çağdaş politik iletişimi yorumlamak için semiyotik, sosyolojik ve analitik enstrümanların tanıtıldığı,sosyal etkileşimin farklı bağlamlarını anlamak ve yorumlamak için temel psikolojik metodolojiler (çatışmalar ve iş görüşmeleri dahil),dijital metinlerin ve web içeriğinin tasarlanması ve işlenmesi için temel bilgisayar becerileri; metodolojik bir alan

Başta İngilizce olmak üzere başlıca Avrupa dillerinde bazı temel becerilerin sunulduğu,
İletişim profesyonellerinin reklam için tasarlanan metinleri verimli ve etkili bir şekilde tasarlamalarına, geleneksel medyaya (basın, radyo, televizyon), yeni medyaya (web siteleri, sosyal medya, sanal topluluklar) destek vermek amacıyla ve sektörün iş ve profesyonel gerçeklerinin arasında bilinçli olarak hareket edebilme imkanı sağlayan,bir uygulama alanıdır.

Geleneksel öğretime, girişimciler, ulusal ve uluslararası iletişim dünyasında çalışan yöneticiler ve profesyoneller tarafından düzenlenen seminerler ve konferanslarla desteklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin gelecekteki profesyonel faaliyetleri göz önünde bulundurularak iş dünyasıyla doğrudan temas kurmalarına olanak sağlamak amacıyla, şirketler, kuruluşlar ve kamu idarelerinde staj yapmak mümkündür.

Bu nedenle dersler, anlamak,iletişim süreçlerini analiz edebilmek ve tasarlamak için vazgeçilmez olan teorik ve metodolojik araçları ve iletişim akışlarını stratejik bir şekilde yönetmeyi amaçlayan uzmanlık becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim sistemlerinin ekonomisine yönelik ekonomi bilgisi;farklı alanlarda (kurumsal, sosyal, medya) iletişimi düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemelere yönelik adli bilgi;kompleks organizasyonlarda iletişim süreçlerinin sosyolojik ve psikolojik bilgisi;bir iletişim eyleminin veya ürününün etkinliğini teşhis etmeyi ve onun anlayışını, planlamasını ve stratejik yönetimini yönlendirmeyi amaçlayan dil ve medya becerileri kazandırmayı hedefler.

İtalya’da İletişim Lisans ve Master programları başka (politik, kamu, şirket …);sosyolojik ve antropolojik, edebi ve dilbilimsel, tarihsel alanlarda sınavlar da içerir. İletişim Bilimleri, her şeyden önce pazarlama ile ilgili olan ekonomik konuları da inceler.

İtalya’da İletişim bölümünde mezun olanlar için iş imkanları nasıl?:

Profesyonel profiller ve istihdam olanakları:

  • Reklam teknisyeni
  • Halkla İlişkiler Görevlisi
  • Satış ve dağıtım teknisyeni
  • Fuar konferanslar ve kültürel etkinlikler organizatörü
  • Web İletişim Müdürü, Dijital Medya Yöneticisi, Web İçerik Yöneticisi, Sosyal Medya Yöneticisi.

İtalya’da İletişim alanında en iyi üniversiteler hangileri?

CENSIS Rankinglere göre İtalya’da en iyi İletişim fakülteleri aşağıdaki gibidir:

QS Rankinglere göre İtalya’da en iyi İletişim fakülteleri aşağıdaki gibidir:

İtalya’da İletişim İngilizce bölümü hangi üniversitede mevcut?

İtalya’da İletişim İngilizce Lisans programı LINK Üniversitesinde, IED – Istituto Europeo di Design‘da ve Istituto Marangoni‘da mevcut.

İtalya’da İletişim İngilizce Yüksek Lisans programı Brescia Devlet Üniversitesinde ve LINK Üniversitesinde mevcut.

Daha fazla bilgi almak istiyorsanız ya da bizimle başvuru yapmak isterseniz lütfen bize ulaşın.

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.

error: Content is protected !!