İtalya’da Sosyoloji İngilizce Yüksek Lisans nasıl?

Uncategorizedİtalya’da Sosyoloji İngilizce Yüksek Lisans nasıl? için yorumlar kapalı

Sosyoloji bölümünü seçmek, organizasyonun temelindeki mekanizmalar ve sosyal dönüşüm mekanizmalarını analiz etmekten ziyade, bir bütün olarak toplumu incelemek, onu oluşturan konuları tanımak, onun içinde gelişen ilişkileri etüd etmek anlamına gelir. Bunu yapmak için, sağlanan hazırlık multidisiplinerdir; ampirik araştırma yöntemleri ve teknikleri; antropoloji, siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi ve psikoloji gibi insan ve sosyal bilimlerin katkısı ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca, nicel ve nitel verileri toplamak, analiz etmek ve işlemek için vazgeçilmez metodolojik beceriler geliştirilmiştir.

İtalya’da Sosyoloji eğitimin formasyon sürecinin amacı, sosyal fenomenleri, çağdaş toplumların ve onların kurum ve kuruluşlarının dönüşümlerini, bunları oluşturan bireylerin ilişkisel ve davranışsal modellerini anlamak ve yorumlamaktır.

İtalya’da Sosyoloji eğitimi nasıl?

İtalya’da Lisans ve Yüksek Lisans Sosyoloji programları özellikle, mezunlara, sosyal araştırmaların tüm aşamalarında ihtiyaç duyulan : problemlerin tanımlanması ve varsayımların formülasyonu; araştırma tasarımı; veri toplama, işleme ve analiz gibi mantıksal-kavramsal ve metodolojik araçların (ve dolayısıyla teorik, metodolojik ve teknik becerilerin) hakimiyetinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

İtalya’da Sosyoloji eğitimin içerikleri nedir?

Sosyal bilimlerin temel uygulama alanları, toplumsal eşitsizlikler, göç, işgücü piyasası ve refah, düşünce anketleri, değerler üzerine iletişim araştırmaları, tutumlar ve yaşam tarzlarına yönelik çalışmalarla ilgilidir. Bu kursun özgünlüğü, bu nedenle,yüksek seviyede araştırma metodları hakimiyetini derinleştirilmiş kısmi bilgi ile birleştirmesindedir.

Derinlemesine analiz ve uygulama için son bir enstrüman, kamu araştırma enstitülerinden birinde ya da mezuniyet programları özel ortaklarında yada herhandi başka bir kurumda staj, ya da bölümlerinde aktif akademik araştırma gruplarından birine katılmaktır.

İtalya’da Sosyoloji alanında iş imkanları nedir?

Profesyonel profiller ve istihdam olanakları:

• Sosyolog
• Yetişkinleri yeniden yerleştirme ve sosyal entegrasyon teknisyenleri
• Kamu ve özel organizasyon çalışma ofislerinde araştırmacılar
(Devletin merkezi ve bölgesel yönetimleri, çıkarları temsil eden dernekler, vakıflar), kamu politikalarının analizinde proje sorumlusu işlevi, sosyal politikalar ve sosyal raporlama ile özel ilgili olarak;

• Pazar ve tüketim alışkanlıkları, multimedya iletişimi ve bilgi yönetimi üzerine demoskopik enstitülerde araştırmacılar; karmaşık yapılı organizasyonlarda, üçüncü bir sektörde ve sosyal ilişki konularındaki gönüllü kuruluşlarda halkla ilişkiler, iç ilişkiler ve kurumsal iletişim uzmanları;

• Akademik alanda araştırmacılar: Gelişmiş metodolojik odak, bu programı doktora yapmak isteyenlere ayrıcalıklı bir süreçl haline getirmektedir.

İtalya’da Sosyoloji alanında en iyi üniversiteler hangileri?

CENSIS Rankinglere göre İtalya’da en iyi Sosyoloji fakülteleri aşağıdaki gibidir:

QS Rankinglere göre İtalya’da en iyi Sosyoloji fakülteleri aşağıdaki gibidir:

İtalya’da Sosyoloji İngilizce bölümü hangi üniversitede mevcut?

İtalya’da Sosyoloji İngilizce Lisans programı yoktur. Bu arada Sosyoloji okumak isteyen öğrenciler Lisans derecesinde Siyaset Bilimi bölümü seçebilirler. Sonrasında Yüksek Lisans derecesinde Sosyoloji alanında uzmanlaşabilir.

Siyaset Bilimi İngilizce lisans programı Roma Tor Vergata Üniversitesinde, Milano Devlet Üniversitesinde, LINK Üniversitesinde, Ca Foscari Venedik Devlet Üniversitesinde ve Bologna Devlet Üniversitesinde mevcuttur. İtalya’da Siyaset Bilimi İngilizce programların listesi için lütfen tıklayınız.

İtalya’da Sosyoloji İngilizce Yüksek Lisans programı sadece Trento Devlet Üniversitesinde mevcut. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi gibi yakın bölümler için bir çok İngilizce dilinde sunulan programı vardır.

İtalyan dilinde hem Lisans hem de Yüksek Lisans için bir çok Sosyoloji Fakülteler vardır. İtalya’da İtalyanca eğitimi almak için gereken dil yeterlilik seviyesi B2’dir.

Daha fazla bilgi almak istiyorsanız ya da bizimle başvuru yapmak isterseniz lütfen bize ulaşın.

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.

error: Content is protected !!