İtalya’da Uluslararası İlişkiler Eğitimi nasıl?

İtalya’da Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimi nasıl?

Lisans kursları, uzmanlık kurslarına hazırlanmak için uluslararası politik ve ekonomik sistemin gelişimine dair zorunlu dersler öngörmektedir.

Ayrıca, esnek ve disiplinler arası eğitim sağlamak için politika, ekonomi, tarih, sosyoloji ve hukuk alanlarında ilgili konularda önemli bir ders listesi bulunmaktadır.

İtalya’da Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitimi nasıl?

İtalya’da Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, siyasal sistemler, bunların arasındaki ilişkiler, jeopolitik alanlar, gerilimlerin ve çatışmaların nedenleri, söz konusu çatışmaların çözüm usulleri,uluslararası örgütlerin rollerini-ki buna UE’de dahildir-politik ve ekonomik düzeyde, günümüz ve geçmiş sosyo-politik fenomenlere uygulanabilecek bir analiz kapasitesi ile, derinlemesine ve eleştirel olarak analiz edebilecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Amaç özellikle,didaktik yöntemlerin kullanımı yoluyla da (seminer çalışmaları,yazılı raporlar,sözlü sunumlar,kompleks metinlerin derinlemesine incelenmesi;özellikle önemli emsal çalışmalar, simülasyonlar) her şeyden önce tarihsel-politik,ekonomik ve sosyo-politik disiplinlerin enternasyonalist yaklaşımıyla ilgili olarak bilginin yayılması ve derinleştirilmesi;öğrencilerin kendine özgün özümseme ve araştırma yolları geliştirmelerine ve uygulamalarına izin veren sağlam ileri düzey bir eğitim sağlamaktır.

İtalya’da Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitim içerikleri nasıl?

Disiplinler arası yaklaşım (yasal, sosyo-politik, ekonomik, sosyolojik ve tarihsel) ve daha fazla jeo-politik alanların derinleştirilmesi,daha fazla beceri ve bilgi birikimine katkıda bulunurlarken lisansüstü öğrencilerinin çalışma ortamında karşılaşabilecekleri problemleri çözmek için faydalı analitik becerilerini ve anlama kapasitelerini geliştirmeye izin verir.

İtalya’da Uluslararası İlişkiler bölümü iş imkanları nasıl?

Profesyonel profiller ve istihdam olanakları:
• Uluslararası ve Avrupalı kuruluşların, hükumet ve sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, kar amacı gütmeyen yerel, ulusal, ulusalüstü organizasyonların yetkilileri

• Uluslararası iş muhabirleri

• Uluslararası ve Avrupa politikalarında uzmanlar
• Peacekeeper
• Dış ticari ofis sorumluları
• Diğer sektörler: sigorta, bankacılık, istatistik, iş, kamu yönetimi

İtalya’da Uluslararası İlişkiler alanında en iyi üniversiteler hangileri?

CENSIS Rankinglere göre İtalya’da en iyi Uluslararası İlişkiler fakülteleri aşağıdaki gibidir:

QS Rankinglere göre İtalya’da en iyi Uluslararası İlişkiler fakülteleri aşağıdaki gibidir:

© 1995 Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanlık All rights reserved.

error: Content is protected !!